Stenungsund

Takteam utför taktvätt i Stenungsund. Vid en taktvätt rengörs taket grundligt från eventuella beläggningar. Det är positivt för takets livslängd och får taket att se fräscht ut igen. Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning som ett första steg.

Avlägsna mossa och alger

Ett fuktigt tak är en plats där mossa och alger trivs riktigt bra. När mossa börjar att gro suger det både åt sig vatten och hindrar avrinning. Dessutom finns risk för rötter som tränger ner och orsakar sprickbildning. I sprickorna kan vatten sedan tränga in. Därför är det viktigt att med tiden underhålla taket ordentligt. Takteam i Stenungsund består av ett 20-tal professionella yrkesmän som har bred kunskap om tak och fasad.

Kvalitativ taktvätt

I ett första steg kommer vi ut och genomför en kostnadsfri besiktning av fastighetens tak. Utifrån typen av tak, som plåttak, eternittak eller annat material, kan vi erbjuda våra tjänster. Besiktningen görs för att se så att taket är helt. Då går det sedan att utföra en bra taktvätt. Efter en behandling blir taket fritt från all typ av påväxt. Vatten kan då rinna av fritt från taket utan hinder. En taktvätt i Stenungsund ger ett rent tak och minskar risken att fukt- och vattenskador uppstår.

Besöksadress

Stationsvägen 10
444 60 Stora Höga

Telefon

031-40 33 99