Stockholm S

Takteam i Stockholm S erbjuder professionell tak- och fasadtvätt. Vi är auktoriserade Grön-Fri Proffs Entreprenörer och tar ett stort ansvar för miljöarbetet. Med tydliga rutiner och lång erfarenhet uppnår vi alltid goda resultat vid varje takbehandling. Vi förstår att varje fastighet är unik, därför börjar vi med en kostnadsfri takbesiktning. Kontakta oss redan idag.

Avrinning på tak

Ett tak är utformat för att vattnet ska kunna rinna av. Om det börjar bildas påväxt som alger och mossa binder de upp vatten och hindrar avrinningen. Detta resulterar i att vattnet stannar kvar och orsakar slitage på takets yta. Vid en taktvätt behandlas hela taket med en miljövänlig produkt. Denna produkt dödar påväxterna ända ner till rötterna. Om rötterna fortsätter att växa kan det leda till sprickor i taket när de expanderar under vintern genom frysningsprocessen.

Efter utförd taktvätt

Efter en taktvätt i Stockholm S ger vi väder och vind möjlighet att göra sitt arbete. Om det är ett eternittak som har behandlats kan det ta upp till 12 månader för hela processen att slutföras och för påväxter att lossna helt. Taktvätt är berättigad till ROT-avdrag och kan betydligt förlänga takets livslängd. Låt oss hjälpa till att vårda och ta hand om ditt tak på bästa möjliga sätt!

Besöksadress

Lyftkransvägen 3
142 50 Skogås

Telefon

08 - 658 50 50