Stockholm N

Takteam i Stockholm N hjälper till med både tak- och fasadtvätt. Vi är auktoriserad Grön-Fri Proffs Entreprenör som tar ett stort ansvar i miljöarbetet. Tydliga rutiner och lång erfarenhet ger ett bra resultat vid varje taktvätt i Stockholm N. Varje fastighet är unik, därför börjar vi med en kostnadsfri besiktning av taket. Välkommen att kontakta oss redan idag.

Avrinning på tak

Ett tak är konstruerat för att vatten ska kunna rinna av. Om det börjar finnas påväxt som alger och mossa binder det upp vatten och hindrar avrinningen. Vatten blir då kvar och sliter mycket på takets yta. Vid en taktvätt i Stockholm N behandlas hela taket med ett miljövänligt medel. Medlet får påväxter att dö ända ner till rötterna. Får rötterna fortsätta att gro finns risk för sprickor i taket då rötterna expanderar under vintertid då de fryser.

Efter utförd taktvätt

Efter att en taktvätt i Stockholm N låter vi väder och vind göra sitt jobb. Det kan ta upp till 12 månader innan hela processen och allt har lossnat om det är ett eternittak som behandlas. Taktvätt är godkänt för ROT-avdrag och kan förlänga takets livstid avsevärt. Låt oss hjälpa till att vårda och ta hand om taket på bästa sätt!

Besöksadress

Bristagatan 16
195 60 Märsta

Telefon

08 - 658 50 50