fbpx
Betongtak

Betongtak

Isonits firestegsbehandling – det bevisste valget

Ødelagte tak er en vanlig årsak til fuktskader. En liten skade på taket kan også få store konsekvenser på andre steder i huset ditt.

Taket er en viktig del av husets beskyttelse mot fukt.

Sammen med fasaden er det den delen som utsettes hardest for nedbør, vind og temperaturforskjeller.

Sprekker, hull, mose og sopp forårsaker fuktproblemer på taket og kan skade undertaket.

Det er derfor viktig at taket kontrolleres regelmessig.

For å forlenge levetiden på taket og sikre at huset ikke blir fuktskadet er det viktig med riktig vedlikehold. Takpannene av betong bør behandles (impregneres/fylles) hvert femtende år for å beholde pannenes ytre sjikt.

Det ytre sjiktet beskytter mot nedbrytning av takpannene samt avviser fukt, det vil si forhindrer skader på undertak og frostsprengninger. Et dårlig ytre sjikt resulterer i fuktige takpanner, noe som gir gode forutsetninger for at mose og alger kan vokse.

Så la ikke taket ditt bli ødelagt, behandle det i stedet.

Kontakt oss for gratis befaring

  • 1. Vi steamer taket med en av våre spesialenheter. Vannet kan varmes opp til utrolige 110 grader og produserer et trykk opp til 500 bar. En spesiell takvogn med parallelle dyser rengjør taket forsiktig med steaming så ikke undertak kommer til skade.
  • 2. Vi behandler så med et anti-algemiddel for å åpne porene i takpannene. Dette gjøres også for å sikre at taket er sterilt før maling.
  • 3. Første laget med maling fyller pannenes porer med Isonits nano akrylat. Nå har vi tettet pannenes porer og gitt de beste forutsetninger før neste lag med maling.
  • 4. Andre laget med Isonits nano akrylat gir pannene et ytre lag. Nå har pannene en overflate som effektivt beskytter mot fukt, mose, alger og annen forurensning. Så i stedet for at takpannene brytes ned av vær og vind så er det akryllagene som blir de nye sliteflatene.