Kan man tvätta taket själv?

Taket har en väldigt viktig funktion på ditt hus då det ska skydda och hålla regn och väta på rätt sida. Därför är det viktigt att du tar hand om taket på bästa sätt. Först och främst går igenom så att taket är helt överallt, nästa steg är tvätta taket med jämna mellanrum. Det är möjligt att tvätta vissa tak själv, men vi rekommenderar att du låter proffs göra det, vi ska förklara varför.

Förläng takets livslängd
Tar du hand om taket på rätt sätt kommer livslängden på taket att öka. Det är rekommenderat att tvätta taket drygt vart tredje år, men det varierar från tak till tak. I stort är det dags att tvätta när det börjar finnas grön beläggning. Som professionella kan vi snabbt göra den bedömningen, samt vilken åtgärd som krävs. Att själv göra en sådan bedömning som privatperson kan vara svårt och du riskerar att vänta för länge med att utföra en taktvätt.

En annan viktig aspekt är att taktvätt endast gör nytta på tak som har skyddsbeläggning kvar. Tak som är äldre än 15 år saknar ofta denna skyddsbeläggning och om du ändå tvättar taket kommer det att vara en skillnad för ögat, men det blir ingen skyddande effekt.

Vilket material taket har är avgörande för om det är möjligt att tvätta själv. Plåttak är svårt att rengöra och kräver en gedigen erfarenhet vilket vi på takteam har. Ett annat material är eternit, de taken är idag gamla och bör inte röras eftersom de är skadliga för miljön. Tak bestående av takpannor är det som möjligen går att tvätta själv, men här gäller det att vara uppmärksam på att de exempelvis inte är för tunna och spricker.

Anlita Takteam för taktvätt
Att anlita proffs är alltid en bra idé, även då det kommer till taktvätt som är en mer komplex process än vad det verkar vid första anblicken. När du anlitar oss kan du alltid känna dig trygg i att Vi:

Levererar kvalitet
Kan göra en korrekt bedömning av alla typer av tak
Inte utför taktvätt om det inte är nödvändigt
Utför taktvätt på rätt sätt utifrån takets material
Är proffs på det vi gör
Använder bra och beprövade produkter

När taket börjar ha en grön beläggning på taket är det dags för taktvätt. Det första steget är att få bort allt eventuellt skräp som finns på taket som exempelvis löv, de kan skapa vattensamlingar som i sin tur i värsta fall kan tränga igenom taket. Sedan är det dags att få bort den gröna beläggningen som kan vara mossa, alger och annan växtlighet. Får dessa påväxter vara kvar på taket binder de fukt och kan förhindra att vattnet rinner av taket som det ska.

Om mossa börjar binda vatten kan det under vintertid göra så att taket expanderar då det fryser och skador i taket uppstår, vilket kallas frostsprängning. Eventuell lav på taket bildar syra som fräter vilket i sin tur kan skada taket. Allt detta och lite till förhindrar vi genom att utföra en bra taktvätt.