Takbehandlingar – Betongtak

Ett material som är mycket tåligt och på ett bra sätt klarar av det svenska klimatet är betong. Betongpannor på taket är hållbart och kommer att skydda fastigheten under många år om det får rätt omvård. Att tvätta, vårda, behandla och måla sina betongpannor är en billig investering för att undvika det uppstår skador på taket eller fastigheten. Takteam har lång och bred erfarenhet av att utföra denna typ av arbete. Kontakta oss redan idag för att boka in en kostnadsfri besiktning så vi kan berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

Takbehandling av betongpannor

Väder och vind utsätter ständigt taket för utmaningar. Förr eller senare bildas olika former av beläggningar. Alger, mossa och lav trivs i fuktiga miljöer och bosätter sig gärna på tak. Dessa binder upp vätska och hindrar vatten från att rinna av taket. De bildar dessutom rötter som gräver ner sig i betongpannorna. Vintertid expanderar rötterna när vatten fryser vilket skapar risk för sprickor där vatten sedan kan leta sig in och orsaka fukt- och vattenskador.

Därför börjar Takteam alltid med att utföra en grundlig besiktning av betongtaket. Skulle det finnas någon form av skada kan vi hjälpa till att reparera denna innan en behandling. Det är viktigt och se till att taket är i gott skick så att rengöring och behandling kan utföras. Vi är auktoriserad Grön-Fri proffs entreprenör vilket betyder att vi alltid arbetar med stort fokus på miljö. Bland annat genom användning av miljövänliga alternativ i form av taktvätt och liknande.

Genom att måla och behandla betongpannor förlängs livslängden på taket avsevärt. Ett dåligt ytskikt orsakar fuktiga betongpannor vilket är grunden för att mossa och annan påväxt ska trivas. Låt inte taket bli förstört behandla det istället. Takteam hjälper dig hela vägen med stort kunnande och effektiva arbetsmetoder. Arbete med att behandla takpannor är dessutom godkänt för att använda ROT-avdrag vilket gör det mycket prisvärt.

Tvätta ett betongtak

Vid en förfrågan av tvätt och målning av betongtak utför vi arbetet i fyra steg efter utförd och godkänd besiktning.

  1. Taket ångtvättas med en av våra specialanpassade enheter. Enheten värmer vatten upp till otroliga 110 grader och producerar ett tryck på 500 bar. En speciell takvagn som har parallella dysor rengör taket skonsamt med denna högtrycksånga vilket inte skadar papp eller läkt.
  2. Steg två är att anti-alg behandla taket. Behandling tar död på rötter från både mossa och alger som finns i pannornas porer och skarvar. Rötterna kommer då att avlägsnas för att säkerställa ett helt rent tak inför nästa steg.
  3. Ett första lager färg appliceras på hela taket. Det är Isonit akrylatfärg vilken är anpassad och framtagen till betongmaterial. När vi målar takpannor i betong tränger färgen in och förseglar porer i betongpannorna. Då har vi skapat optimala förhållanden inför att utföra det sista steget.
  4. I det sista steget applicerar vi ett andra lager Isonit akrylatfärg. Det skapar ett nytt skyddande ytskikt på fastighetens betongpannor. Ytskiktet kommer både att skydda taket och att förlänga dess livslängd. Skyddet står emot fukt, mossa och alger. Istället för att väder och vind sliter på takpannorna kommer Isonit akrylatfärg vara den nya slitytan.

Underhåll av tak i form av rengöring och målning av ett betongtak skapar ett gott och långvarigt skydd. Hur mycket påfrestning ett tak utsätts för under åren beror mycket på det geografiska läget av fastigheten. Efter en utförd behandling kan du dock räkna med ett gott skydd i minst tio år, ofta längre än så. De proffs som kommer för att utföra kostnadsfri besiktning samt genomföra eventuell rengöring av betongpannor kan ge mer konkreta råd – varje fastighet är unik och behöver behandlas på det sättet!