Takbehandlingar – Plåttak

Att ta hand om och måla ett plåttak kräver stor kunskap och bra utrustning. Takteam har både den rätta utrustningen och kunskapen som krävs för att varje gång leverera ett bra och bestående resultat. På Takteam är vi diplomerade rostskyddsmålare av plåttak och kan utföra reparation och underhåll. Vi har valt att arbeta efter Noxydes föreskrifter vilket är ett marknadsledande system för ommålning av plåttak. Behöver du hjälp med att måla eller reparera ett plåttak är du välkommen att kontakta oss redan idag.

Måla ett plåttak

Målning av plåttak ställer stora krav. Utförs arbetet bra kommer det att bli ett bestående resultat med ett tak som ser fint ut år efter år. Vi använder färg från Noxydes vilken är klassificerad med C5-M. C5-M är den högsta klassningen som finns då det kommer till rostskydd. Färgen utmärker sig genom att ha en extrem förmåga att följa materialet när det rör på sig, den är 200 % elastiskt. Det gör att den är utmärkt till plåt som expanderar då det är varmt och drar ihop sig då det är kallt. En behandling med Noxyde-beläggning beräknas att hålla i 15–20 års tid. Exakt hur lång tid påverkas av objektets geografiska placering.

Takteam tar hand om ditt plåttak i fyra steg:

  1. Taket vattenblästrar vi med ett tryck på 500 bar. Trycket säkerställer att all gammal färg med dålig vidhäftning spolas av från taket vilket kommer att göra det möjligt för den nya färgen att fästa ordentligt.
  2. När taket är rent går gör vi en översyn på hela taket. Vi kollar så att plåten är hel. Skulle det finnas behov av reparationer och underhåll kommer vi att utföra detta innan själva målningsarbetet tar vid.
  3. Det första lagret färg appliceras med en färgspruta. Lagret består av Noxyde 175 my vilket garanterar färgens vidhäftning mot taket. En bra start för ett välmående plåttak.
  4. Det andra lagret av Noxyde 175 my appliceras med en färgspruta. Taket är nu färdigbehandlat och redo att fortsätta att skydda din fastighet från väder och vind under många år framöver.

Efter att plåttaket har genomgått denna behandling kommer det att ha ett gott skydd men också fått ett estetiskt lyft. Plåttaket har en ny lyster och färg som skapar ett trevligt helhetsintryck till din fastighet.

Renovera plåttak

Taket skyddar fastigheten från att fukt och vatten ska kunna tränga in. Därför är det viktigt att säkerställa att taket är tätt. Takteam hjälper till att renovera och skapa ett tak för många år framåt. Du kan alltid kontakta oss för en kostnadsfri besiktning. Vi kan då ge dig förslag och råd som gäller för just ditt tak samt vilka åtgärder som vi rekommenderar.

Plåttak är ett kvalitativt och tåligt material men det kan uppstå skador och om färgen börjar flagna ökar risken för korrosion. En så enkel sak som fågelbajs kan då fräta och i längden orsaka skador. Att måla plåttak med Noxyde ger ett långt skydd där risken för skador minskar drastiskt. Ett bra och självklart val för många fastighetsägare som vill ha ett kvalitativt tak år efter år.