Takbehandlingar – Eternittak

Eternit är ett material med lång hållbarhet om det får rätt omvårdnad och underhåll. Takteam har lång erfarenhet av att ta hand om och vårda eternittak på bästa sätt. Det gäller allt från att måla på eternit till att renovera och byta eternittak. Ett utmärkt material som ska hanteras varsamt om de har gått sönder. Vi har både kunskap och verktyg att hantera alla situationer. Kontakta oss redan idag för ett första samtal och för att boka in en kostnadsfri besiktning.

Arbeta med eternittak

För att vi på ett säkert sätt ska kunna arbeta med eternittak har vi arbetat fram tydliga rutiner i hanteringen. Det är för att hela vägen kunna utföra arbetet på ett säkert sätt för både din och vår egen säkerhet. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar:

  1. Först behöver eternittaket anti-alg behandlas. Behandlingen tar död på rotbildning från påväxter. Rötterna dör vilket gör att mossa och alger lossnar med tiden från taket. Hela processen kan ta upp till 12 månader innan allt har lossnat från taket.
  2. Eternittak kräver både stor försiktighet och noggrannhet. Så efter en anti-alg behandling gör vi en besiktning av taket för att bedöma dess skick. Om skicket är godkänt så att det går att behandla och eternittaket är fortsatt dugligt går vi vidare med de tre avslutande stegen.
  3. Plattornas porer förseglas med Isonit Construction. Isonit Construction är en transparent beläggning vilken är framtagen och fungerar utmärkt på eternitskivorna. Det stärker materialet och tack vare förseglingen från taket optimala förutsättningar för vidhäftning och ett långvarigt resultat.
  4. Ett första lager av Isonit Rubber följer som nästa steg. Isonit Rubber fyller skivorna och tätar eventuella sprickor. Taket är nu helt tätt och redo för det slutliga steget i att ta hand om fastighetens eternittak.
  5. Det andra och avslutande lagret med Isonit Rubber ger skivorna ett nytt skyddande ytskikt. Taket får samma egenskaper som då det var helt nytt. Ytskiktet skyddar effektivt mot fukt, mossa, alger och andra föroreningar.

Efter att eternittaket är tvättat och behandlat kommer det att se mycket trevligare ut men framförallt skyddar det din fastighetet under många år. Exakt hur lång tid som taket kommer att ha en skyddande yta beror bland annat på fastighetens geografiska placering. Väl på plats kommer våra experter att kunna ge råd om taket på just din fastighet.

Renovera eller byta eternittak

Skulle det finnas skador kan Takteam hjälpa till att renovera eternittaket så att det går att fortsätta använda. Ibland är det inte alltid möjligt att byta renovera utan det krävs att de byts ut. Sedan 1982 är eternitplattor förbjudet att använda som byggnadsmaterial. Då är det möjligt att byta ut en del mot exempelvis tegelpannor. Exakt vilken åtgärd vi rekommenderar och vilka alternativ som finns kan vi först svara på efter att vi har gjort en första kostnadsfri besiktning. Från denna kan vi tillsammans lägga upp en bra plan för din fastighet och dess tak.

Vi på Takteam har lång erfarenhet vilket vi kombinerar med stort fokus på miljö och säkerhet.